Jira-krediitit

Juoksevat tekstit...

Jiran lisenssitiedot

Jira v7.12.1

Copyright © 2002 – 2018 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Tämän tuotteen käyttö on Atlassian-loppukäyttäjäsopimuksen alaista, ellei siellä ole toisin määritetty.

Tämä tuote sisältää Apache Software Foundation :in kehittämän ohjelmiston.

Tämä tuote sisältää myös seuraavat GNU LGPL-lisenssin alaiset kirjastot:

Tämä tuote sisältää myös kolmansien osapuolten kirjoittamaa koodia.

Lisätietoja näistä ja muusta tähän tuotteeseen sisällytetystä kolmannen osapuolen koodista, mukaan lukien sovellettavat tekijänoikeus-, lainopilliset- ja lisensointi-ilmoitukset, on saatavana Jiran asennushakemiston ”licenses”-alihakemistossa.

Lisenssitiedot Jira-liitännäisistä

JIRA Service Desk Application v3.15.1

Tekijänoikeudet © 2002 - 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Tämän lisäosan käyttö on Atlassian Loppukäyttäjän Sopimuksen alainen, ellei toisin mainita.

Tämä lisäosa sisältää ohjelmistoja jotka on kehittänyt Apache Software Foundation.

Tämä lisäosa sisältää seuraavat GNU LGPL -lisenssin alaiset kirjastot:

Tämä lisäosa sisältää myös kolmannen osapuolen tuottamaa koodia.

Lisätietoja koskien tätä ja lisäosan sisältämää muuta kolmannen osapuolen koodia, sisältäen sovelletut tekijänoikeudet sekä lainsäädäntö- ja lisensointihuomautukset, on saatavilla lisäosan "lisenssit"-hakemistossa.

JIRA Agile v7.12.0-DAILY20180824023037

Copyright © 2002–2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Tämän laajennuksen käyttöä koskevat Atlassian-loppukäyttäjäsopimus, ellei siellä ole toisin määritetty.

Tämä laajennus sisältää ohjelmia, jotka on kehittänyt Apache Software Foundation.

Tämä lisäosa sisältää seuraavat GNU LGPL -lisenssin alaiset kirjastot:

  • ColorPickerbyDHTMLGoodies.com(Unspecified)

Tämä laajennus sisältää lisäksi koodia, jonka ovat kirjoittaneet muut kolmannet osapuolet.

Lisätietoja näistä ja muusta tähän laajennukseen sisällytetystä kolmannen osapuolen koodista, mukaan lukien sovellettavat tekijänoikeus-, lainopilliset- ja lisensointi-ilmoitukset, on saatavana ”licenses”-hakemistossa laajennuksen sisällä.